Maryams Crafty Corner

Creating beautiful handmade products in the UK. Small business and supporter of other UK based businesses.

  • Shipping

    All Products are Shipped within 2 days via Royal Mail you will be provided with tracking reference for parcels and large letter sized post.

  • High Quality

    I take pride in quality of all my products and individually inspect each item. If you have any issues please feel free to raise your concerns with myself by contacting me.

  • Exchanges

    I gladly accept exchanges however if its a personalised item I am unable to exchane it. If you have a damaged item I will happily send a replacement please contact me in the first instance.

1 of 3

Our Story

Based in the heart of Swansea, with the sand and sea all around feel truly blessed.
I love making items that you will enjoy using be it my full mug designs, greeting cards, or handmade gift boxes.

You will notice I have Welsh, Arabic, Bengali items in my shop.
I am Bangladeshi by birth and my parents came to UK over 45 years ago and settled in sunny Swansea.

Having travelled all over the world and having lived in various places myself, such as Scotland, London, Bristol I settled back into Swansea and my love for crafting will show a mix of Welsh, English, Arabic and Bengali products.

I am mad about crafting machinery , be it laser printers, to laser engravers and cutters to ribbon printers. This is great for you are a buyer as it enables me to make all sorts of weird and wonderful things for you to purchase.

I am the soler owner, photographer, editor, buyer, CEO crazy crafter of Maryam's Crafty Corner.
Thank you for your feedback, queries and most importantly purchasing from my teeny tiny venture.
Lots of Love Salma
Wedi'i leoli yng nghanol Abertawe, gyda'r tywod a'r môr o gwmpas yn teimlo wedi'u bendithio'n wirioneddol.
Rwyf wrth fy modd yn gwneud eitemau y byddwch yn mwynhau eu defnyddio yw fy nyluniadau mwg llawn, cardiau cyfarch, neu focsys anrhegion wedi'u gwneud â llaw.

Fe sylwch fod gen i eitemau Cymraeg, Arabeg, Bengaleg yn fy siop.
Bangladesh ydw i trwy enedigaeth ac fe ddaeth fy rhieni i'r DU dros 45 mlynedd yn ôl ac ymgartrefu yn Abertawe heulog.

Ar ôl teithio ledled y byd a chael byw mewn amryw o lefydd fy hun, fel yr Alban, Llundain, Bryste yr ymgartrefais yn ôl i Abertawe a bydd fy nghariad at grefftio yn dangos cymysgedd o gynnyrch Cymraeg, Saesneg, Arabeg a Bengaleg.

Dwi'n wallgo am beiriannau crefftio , boed yn argraffwyr laser, i englynwyr laser a thorrwr i argraffwyr rhuban. Mae hyn yn wych i chi fod yn brynwr gan ei fod yn fy ngalluogi i wneud pob math o bethau rhyfedd a rhyfeddol i chi eu prynu.

Fi yw perchennog soler, ffotograffydd, golygydd, prynwr, Prif Swyddog Gweithredol crazy crafter o Maryam's Crafty Corner.
Diolch am eich adborth, ymholiadau ac yn bwysicaf oll prynu o fy menter fach arddegau.
Llawer o Love Salma

Learn More